Hem

Årsmöte

Det är dags för årsmöte och vi i styrelsen vill härmed kalla Dig till att närvara för att kunna lyssna på vad föreningen har att säga och planerar inför framtiden!

Varmt välkommen lördagen den 24/3-2018 kl. 10.00 till föreningens lokaler på Domprostgården i Växjö.

Inför detta möte önskar vi att du betalat in din medlemsavgift. Den ska vara föreningen tillhanda senast 20/3.

Vi kommer att publicera mötets dagorning på både vår Facebook-sida och hemsidan inom kort.

OBS! OBS! OBS!
Nya riktlinjer har kommit vad gäller hur företag och föreningar ska förvara och behålla personuppgifter från sina medlemmar.
Mer information finner du här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Vi vill därför uppmärksamma dig på följande – När du betalar in din medlemsavgift ger du föreningen ditt godkännande att spara dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Priser:
Enskilt medlemskap 250kr
Familjemedlemskap 500kr

Vänligen betala in enligt något av nedanstående alternativ. Märk meddelandet med ditt namn.
Bankgironr: 137-5955
Swish: 123 1703 727

Varmt välkommen hälsar styrelsen!

Elianitas drömDen starkare
Elianitas dröm är en dansteater som Teater Respekt skapade och framförde 2012. Vi gör nu en ny version av den föreställningen.
Den handlar om att leva i krig, behöva fly, utanförskapet i det nya landet samt behovet att passa in.
“Den starkare” är ett av August Strindbergs mest spelade verk. Det är en monolog för två skådespelerskor, ursprungligen skrivet för Siri von Essen som var gift med Strindberg i nästan femton år.
Läs mer här

Teater respekt

Teater Respekt var ett arbetsmarknadsprojekt med entreprenöriell inriktning för ungdomar som saknade arbete eller studier.
Projektdeltagarna fick vara med och producera scenkonst och musik på olika sätt. Samtidigt som man lärde sig hur ett företag fungerar och jobbade med sin egen utveckling. Vi arbetade med mentorer från näringslivet till deltagarna, praktiskt arbete och eget ansvar. Målet var att deltagarna skulle komma i egen försörjning och växa som människor. Det var ett treårigt projekt som finansierades i huvudsak av Allmänna Arvsfonden. Som samarbetspartners och delfinansiärer fanns Arbetsförmedlingen och Växjö kommun. FC Växjö ägde projektet, som startade i Augusti 2011. När projekttiden tog slut i juni 2014 tog Teater Respekt Ideella Förening över. Föreningen startades av deltagare ur projektet för att kunna fortsätta arbeta med teater och kultur. Vi kommer att fortsätta att jobba med föreställningar och kultur. Håll utkik på hemsidan eller facebook.